Store Pharm - kedai produk kesihatan semula jadi dengan penghantaran di Singapura
Pilih bandar anda
Pilih bandar anda dari senarai juntai bawah.
24/7/365
 • Rumah
 • Syarat penggunaan

Syarat penggunaan

Perjanjian ini menentukan syarat penggunaan oleh Pengguna bahan dan perkhidmatan laman web ini (selepas ini - »Tapak»).

Pengguna - individu (termasuk wakil entiti undang-undang) yang mempunyai kemampuan untuk membiasakan diri secara visual dengan maklumat yang disiarkan di laman web ini.

Pentadbiran Laman adalah pemegang hak cipta laman web ini.

 1. Syarat am
  1. Penggunaan bahan dan perkhidmatan Laman diatur oleh norma-norma undang-undang semasa negara: Singapura.
  2. Perjanjian ini adalah tawaran umum. Dengan mengakses bahan Laman, Pengguna dianggap telah mengikat Perjanjian ini.
  3. Apabila menggunakan sumber-sumber Laman web yang memerlukan penyediaan data peribadi, perlu mendaftarkan Pengguna di Laman web. Tindakan pendaftaran dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
  4. Pentadbiran Laman berhak untuk mengubah terma Perjanjian ini secara sepihak pada bila-bila masa. Perubahan tersebut berlaku selepas 3 (Tiga) beberapa hari dari tarikh menyiarkan versi baru Perjanjian di laman web. Sekiranya Pengguna tidak setuju dengan perubahan yang dibuat, dia berkewajiban untuk menolak akses ke Laman web, berhenti menggunakan bahan dan perkhidmatan Laman.
  5. Pentadbiran Laman boleh mengatur untuk Pengguna penyaluran maklumat yang berkaitan dengan pesanan, jadual kerja pejabat, promosi berterusan dan maklumat lain yang diperlukan. Buletin ini disampaikan melalui sms, push atau e-mail. Maklumat hubungan yang diperlukan diberikan oleh Pengguna semasa pendaftaran.

 2. Syarat-syarat lain
  1. Semua pertikaian yang mungkin timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini harus diselesaikan sesuai dengan perundangan negara saat ini: Singapura.
  2. Tidak ada apa-apa dalam Perjanjian yang dapat dipahami sebagai pembentukan antara Pengguna dan Pentadbiran Laman mengenai hubungan agensi, hubungan perkongsian, hubungan kegiatan bersama, hubungan kerja pribadi, atau hubungan lain yang tidak diperuntukkan secara jelas oleh Perjanjian.
  3. Pengakuan oleh pengadilan mengenai mana-mana peruntukan Perjanjian sebagai tidak sah atau tidak tertakluk kepada penguatkuasaan tidak menyebabkan tidak sahnya peruntukan lain dari Perjanjian tersebut.
  4. Ketidakpastian pihak Pentadbiran Laman sekiranya berlaku pelanggaran oleh mana-mana Pengguna dari peruntukan Perjanjian ini tidak melucutkan hak Pentadbiran Laman untuk mengambil tindakan sewajarnya kemudian demi mempertahankan kepentingan mereka dan perlindungan hak cipta untuk bahan-bahan Laman dilindungi sesuai dengan perundangan.

Pengguna mengesahkan bahawa dia mengetahui semua klausa Perjanjian ini dan menerimanya tanpa syarat.