Store Pharm - kedai produk kesihatan semula jadi dengan penghantaran di Singapura
Pilih bandar anda
Pilih bandar anda dari senarai juntai bawah.
24/7/365

Dasar Privasi

Portal kami menghormati hak pelanggan. Kerahsiaan yang ketat diperhatikan semasa membuat pesanan. Maklumat disimpan dengan selamat dan dilindungi dari penghantaran. Persetujuan untuk memproses data pelanggan semata-mata untuk tujuan memberikan perkhidmatan adalah membuat pesanan di laman web. Data peribadi merangkumi maklumat peribadi mengenai pelanggan: alamat rumah; nama penuh; maklumat kelahiran; harta benda, status perkahwinan; kenalan peribadi (telefon, e-mel) dan maklumat lain yang disenaraikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelanggan berhak untuk menolak pemprosesan data peribadi. Dalam kes ini, kami menjamin penghapusan semua data peribadi dari laman web dalam masa tiga hari pada waktu bekerja. Pelanggan boleh mengeluarkan penolakan tersebut melalui e-mel mudah ke alamat yang tertera di halaman laman web kami.